This site is the archived OWASP Foundation Wiki and is no longer accepting Account Requests.
To view the new OWASP Foundation website, please visit https://owasp.org

Norway Generalforsamling

From OWASP
Jump to: navigation, search

Generalforsamling

Referat fra generalforsamling i OWASP Norway Chapter 28. april 2008

Erlend Oftedal ønsket velkommen og gjorde en kort introduksjon til hjemmeside og mailingliste. Deretter ble Kåre Presttun valgt til møteleder og Markus Harboe til referent.

Innkallingen ble godkjent.

Kåre gikk gjennom forslaget til Norway Chapter vedtekter. Vedtektene ble vedtatt.

Til foreningens styre ble valgt:

  • Kåre Presttun (leder)
  • Erlend Oftedal (kasserer)
  • Harald Øygard (styremedlem)
  • Knut Vidar Siem (varamedlem)

Til valgkomite ble valgt

  • Åsmund Skomedal
  • Markus Harboe

Bekk sponset generalforsamlingen med lokaler og bevertning.

Tilbake til Norway Chapter

-- Presttun 04:24, 29 April 2008 (EDT)