This site is the archived OWASP Foundation Wiki and is no longer accepting Account Requests.
To view the new OWASP Foundation website, please visit https://owasp.org

Netherlands April 30th, 2015

From OWASP
Jump to: navigation, search
OWASP Netherland Wiki
All OWASP NL Events 2015

April 30th, 2015

Registration: click here to register

Venue

UWV Hoofdkantoor
room 'Het Plein', 23rd floor
La Guardiaweg 116-162
Gebouw D
1040 HG Amsterdam

Click here for directions, UWV

Programme:

18:30 - 19:00 Registration & Sandwiches
19:00 - 19:15 OWASP Netherland and Foundation Updates
19:15 - 20:00 CIP and SecureSoftwareDevelopment (Dutch), Ad Kint and Marcel Koers
20:00 - 20:15 Break
20:15 - 21:00 The state of apps - from an eavesdropper's perspective, David Vaartjes and Yorick Koster
20:45 - 21:30 Networking

Presentations

CIP and SecureSoftwareDevelopment: (Dutch)

Ad Kint and Marcel Koers will talk about CIP, Centrum Informatiebeveiliging en privacybescherming (http://www.cip-overheid.nl/) and the Secure Softwared Development (SSD):

Sinds medio 2012 is het CIP actief als samenwerkingsplatform voor security binnen de overheid. Een flink aantal overheidorganisaties delen en ontwikkelen kennis op het gebied van informatiebeveiliging en privacybescherming. Een aantal markpartijen is aangesloten als kennispartner. Binnen de CIP-samenwerking is een aanpak ontwikkeld om de genoemde problemen het hoofd te bieden, met als resultaat de methode 'Grip op secure sofware development'.

Deze methode beschrijft hoe een opdrachtgever grip krijgt op het (laten) ontwikkelen van goed beveiligde software. De drie pijlers daarbij zijn standaard beveiligingseisen, contactmomenten en het inrichten van de juiste processen.

Tijdens deze presentatie zullen de volgende punten worden besproken
CIP privaat/publieke netwerkorganisatie
Aanleiding SSD
SSD het proces
SSD de beveiligingsnormen

The state of apps - from an eavesdropper's perspective:

We live in a mobile world, where we carry our most private data along on mobile devices. In the same time, surveillance is getting more intense than ever before. Do the apps we trust with our data handle it responsibly? For example, do they protect our data when send out on the network?
Missing or broken SSL can put your app’s users at great risk, allowing avesdroppers to read or change everything we send and receive. Even worse, if apps expose vulnerable WebView components as well, attackers can exploit missing or broken SSL to take over your device!
During this talk David Vaartjes & Yorick Koster will explain both issues in detail, and demonstrate how we exploited such issues to remotely take over an Android, steal your pictures, record video or even upload certain files that might raise hard questions from your wife.
They will also touch on recent research in which 1000 Dutch, and various popular global Android apps were checked on such issues. This research resulted in some disturbing figures and a large number of security updates pushed by companies like Adobe, Microsoft, Viber and Amazon. Together affecting over 500.000.000 devices all around the globe.

Speakers

Ad Kint

Ad is werkt de laatste 15 jaar bij het UWV en heeft afwisselend management rollen en project-/programmanagement rollen ingevuld. De laatste 2 jaar werkt hij voor het Centrum voor informatiebeveiliging en privacy en organiseert hij de samenwerkingsverbanden met bijbehorende “events”. Hij heeft informatie- en organisatiekunde gestudeerd en is van oorsprong Zeeuws-Vlaming!

Marcel Koers

Marcel is enterprise architect bij het CIP en auteur van de CIP producten “Grip op de beveiliging in inkoopcontracten” en “Grip op SSD”. Marcel is voormalig CISO van het UWV en stond aan de basis van de eerste referentiearchitectuur in Nederland. Daarnaast heeft hij een grote verscheidenheid van aanbestedingen gerealiseerd. Hij werkt een 15 jaar voor het UWV. Voor deze periode was hij hoofd ICT bij Defensie.

David Vaartjes

David is co-founder of Securify, an Amsterdam based software security company with a strong focus on testing/securing mobile, web and desktop applications. In his early years he worked as a security testing consultant for a large number of (mainly Dutch) organisations in varying industries. After that, he joined Rabobank where he worked on installing a process and team for internal (Agile) security testing. There he spend most of his time working with the mobile & web internet banking teams on assuring software security throughout the full development life cycle.

Yorick Koster

Yorick is co-founder of Securify, an Amsterdam based software security company with a strong focus on testing/securing mobile, web and desktop applications. For over a decade, Yorick has engaged in a large number of security assessments at clients in varying industries.
Yorick is a true enthusiast of the build security in approach. Working close with software development teams who are facing todays security challenges. By getting involved early in the development life cycle,