This site is the archived OWASP Foundation Wiki and is no longer accepting Account Requests.
To view the new OWASP Foundation website, please visit https://owasp.org

Talk:Norway

From OWASP
Jump to: navigation, search

Hei, fant ingen bedre plass for dette men ville ikke spamme lista :) Tipser om følgende seminar i regi av Tekna, ser at vi til og med skal ha et innlegg der og er i programkomiteen, men ville også legge det ut her på talk-pagen.

Risiko og sikkerhet i IKT-systemer (04-05 mars)