This site is the archived OWASP Foundation Wiki and is no longer accepting Account Requests.
To view the new OWASP Foundation website, please visit https://owasp.org

Norway Stiftelse

From OWASP
Jump to: navigation, search

Stiftelsesmøte

Bjørvika Konferansesenter kl 1500-1800 2. april 2008

Kåre Presttun sendte den 6. mars ut invitasjon til 145 potensielle interessenter. 21 personer meldte seg på innen fristen og følgende 16 personer møtte opp.

Agendaen for stiftelsesmøte var:

 • 15:00 - Velkommen. Godkjenning av dagsorden. Innkomne forslag
 • 15:10 - Om OWASP
 • 15:40 - Forslag til vedtekter
 • 16:00 - Diskusjon og avklaringer
 • 16:45 - Nedsettelse av interimstyre
 • 17:00 - Første generalforsamling og arbeidet fremover
 • 17:15 - OWASP Guide og OWASP top ten
 • 17:50 - Oppsummering kommentarer

Kåre ønsket velkommen og gikk gjennom dagsordenen. Det var ingen innkomne forslag og dagsordenen ble godtkjent uten kommentarer. Kåre ble valgt til ordstyrer og Markus Harboe til referent.

Harald Øygard presenterte OWASP og en oversikt over deres viktigste prosjekter.

Kåre presenterte forslag til vedtekter. Etter noe diskusjon og små endringer endte vi opp med de vedtektene vi inviterer den første generalforsamlingen å vedta.

Til interimstyret ble valgt:

 • Kåre Presttun fra mnemonic
 • Harald Øygard fra mnemonic
 • Erlend Oftedal fra Bekk

Interimstyret ha i oppgave å forberede og invitere til generalforsamling

Veien videre ble deretter diskutert. Målet er å arrangere den første generalforsamlingen innen utgangen av april (forslagsvis onsdag 29/4 kl 16) og senest i løpet av mai. Deltakerene oppfordres til å komme med forslag til endelig styre. Å arrangere medlemsmøter blir en viktig aktivitet. Forslag om relativt hyppige medlemsmøter i starten for å få opp aktiviteten og for å senke terskelen for å presentere interessant fagstoff. Forslag om å arrangere medlemsmøter i andre universitetsbyer i tillegg til Oslo.Deltakerene oppfordres til å rekruttere nye medlemmer og deltakere til generalforsamlingen.Initiativtakerene planlegger å sende ut en pressemelding etter stiftelsesmøtet

Til slutt presenterte Harald OWASP Guide og OWASP top ten.

mnemonic as var sponsor for stiftelsesmøtet og er medlem av OWASP.

Tilbake til Norway Chapter

-- Presttun 06:14, 16 April 2008 (EDT)