This site is the archived OWASP Foundation Wiki and is no longer accepting Account Requests.
To view the new OWASP Foundation website, please visit https://owasp.org

Norway Chapter styret

From OWASP
Jump to: navigation, search

Styret

Leder: Erlend Oftedal (gjenvalg)

Kasserer: Asbjørn Thorsen (tidl. styremedlem)

Styremedlemmer:

Jostein Tveit (gjenvalg)

Jon Are Rakvåg (gjenvalg)

Tor E Bjørstad (ny)

Ståle Pettersen (ny)


Valgkomite:

Bjarte M. Østvold (gjenvalg)

Jøran Lillesand (gjenvalg)

Joakim Tørmoen (ny)


Tilbake til Norway Chapter