This site is the archived OWASP Foundation Wiki and is no longer accepting Account Requests.
To view the new OWASP Foundation website, please visit https://owasp.org

Norway Chapter Forslagskasse

From OWASP
Jump to: navigation, search

Hovedtema

Her kan du komme med forslag til temaer for medlemsmøtene.

 • Sårbarhetsanalyse og penetrasjonstesting
  • En gjennomgang av risikobildet slik det er nå.
 • Enterprise API, JSecurity og Spring Security (ACEGI) - presentasjon av rammeverkene
 • Webgoat live - kjøre live demo og evt. la deltakere forsøke selv
 • Validering av data - hvor/når/typer
 • Cross Site Scripting / SQL-injection
 • Feil i kjente rammeverk - Vise feil som har eksistert i kjente rammeverk
 • Hvordan få gjennomslag for økt fokus på sikkerhet?
  • Lover og regler som kan brukes i argumentasjonen. Hvilke er viktige i forhold til sikkerhetskrav?
  • Sikring som en naturlig del av hver utviklingsoppgave -- utviklernes integritet
 • OWASP-guiden
 • Sikker systemutvikling i praksis - Java/.NET
 • ModSecurity sikrer din webapplikasjon (Hva er en applikasjonsbrannmur?)
 • Sikkerhet i hverdagen: Kan vi bli flinkere?
 • Sikring av webapplikasjoner - mer enn inputvalidering
 • Q Hva med et møte om å sikre utviklere fra seg selv. Dvs hvordan driftere kan sikre web løsninger i størt mulig grad.
  • A Forslag til tiltak:
   • ModSecurity (står alt på forslags listen)
   • Chroot (del av modsecurity...)
   • Apparmor/Selinux
   • Web proxy forran (stripped down Apache uten noe mer enn minium med moduler)
   • Kjøre apache som vanlig bruker ikke root (ikke at det noen gang har vært et problem..). Og når vi ønsker å kjøre den som root (f.eks med cgi-bin, php, ruby etc)
   • Os herding (brukeren som kjører applikasonen får ikke gjort noe som helst, ikke at brukeren har et shell en gang.. noexec filsystemer etc)
   • Host iptables regler med bruker støtte. Brukeren for web applikasoner får ikke nådd noe annet enn de db serverene etc de skal nå på de rette portene...
   • Bruke SSL hele veien. Og ha serfikat uten passord. Skulle maskinen hackes så får de ikke endret på apache moduler etc uten å kjøre en start/stop. Reload/HUP leser bare config filene inn på nytt
   • IPS (f.eks via en host som står som "bridge mode", dvs uten IP og bare dropper pakker den ikke liker, forwrader alt annet)
   • Firewall og vlan (ikke new connections ut fra maskinene f.eks)
   • NAT (Billig sikkerhets sak :) )
   • Bruk av forskjellige produkter for å spre risiko (OpenBSD på proxy'en med lighttpd, og Linux med Apache bak som app servere og FreeBSD firewall)

Tooltip

Små (10-15 min) praktiske foredrag som vi kan med hvert møte

 • Firefox som sikkerhetstestingsverktøy - Erlend Oftedal
 • Paros -
 • Burp suite -


Tilbake til Norway Chapter