This site is the archived OWASP Foundation Wiki and is no longer accepting Account Requests.
To view the new OWASP Foundation website, please visit https://owasp.org

Møteplanlegging - mars 2010

From OWASP
Jump to: navigation, search

Møteinnhold og -form til nå:

 • To presentasjoner
 • Lyntaledag
 • Open space
 • Verktøy

Forslag til fremtidige møteformer:

 • Praktisk arbeid/workshop
 • Lyntaledag

Forslag til eksterne foredragsholdere:

 • Dan Kaminski
 • Samy Kamkar
 • Kevin Mitnick
 • DVD-Jon
 • Jeremiah Grossman
 • Kjell Jørgen Hole - BankID
 • Ivan Ristic
 • SINTEF
 • Watchcom Graywolf-Preben (Erlend)
 • Rsnake
 • Adrian Lamo
 • McAffee-folk
 • Trend (Markus)
 • Telenor Hackcon-foredragsholdere (Erlend)
 • Norman-folk (Erlend, Jøran)
 • Opera-folk (Arnar, Knut Vidar)
 • UiO (Arnar)
 • NTNU, Lillian Røstad (Knut Vidar, Jøran)
 • UiB
 • Gjøvik (Kåre)
 • ErgoGroup/Scytl
 • BBS - BankID
 • OWASP project leaders
 • Microsoft
 • MSDN Live

Annet

 • OWASP Norway kan samarbeide med universitetene
 • Planleggingsmøter to-tre ganger i året for å planlegge aktivitetene fremover.
 • Kalender for OWASP Norge (Knut Vidar)
 • Incentiv-modell for å få folk til å holde foredrag (Hall of fame, "Helter", lodde ut premie for året)

Fremtidige møter

 • Medlemsmøte: Torsdag 8. april - Årsmøte i forkant av møte, 16:30. Live CD og Web Security Dojo? (Erlend)
 • Planleggingsmøte: Onsdag 28. april kl. 17
 • Spesialmøte: Mandag 10. mai - Communities in Action 2010 (Alle)
 • Medlemsmøte: Torsdag 3. juni (Kåre)
 • Planleggingsmøte: Onsdag 25. august
 • Medlemsmøte: Torsdag 2. september (Knut Vidar)
 • Medlemsmøte: Torsdag 7. oktober (Arnar)
 • Medlemsmøte: Torsdag 4. november (Jøran)
 • Medlemsmøte: Torsdag 2. desember - OWASPils (Harald)

Tilbake til Norway Chapter