This site is the archived OWASP Foundation Wiki and is no longer accepting Account Requests.
To view the new OWASP Foundation website, please visit https://owasp.org

Communities in Action 2010 Planlegging

From OWASP
Jump to: navigation, search

Vi er invitert til Communities in Action 2010

Møte mandag 10. mai kl 18:00-23:00

Communities in Action 2010

Forslag til tema for presentasjoner

  • OWASP + Top 10
  • Demo: CSRF på ruter (Knut Vidar)
  • Demo: XSS/SQL-injection i Twitter-ish applikasjon (Erlend og Jøran)

Ønsket materiale

Kåre fikser.

  • OWASP rollup
  • Boksett
  • Live CD
  • OWASP for <disiplin> (flere bidrar)

Andre disipliner

Eksempler: Arkitekter, prosjektledere, utviklere, test/QA

Vi ønsker å treffe de andre communityene med målrettede budskap.

Erlend har presentert om sikkerhet i smidige prosjekter

To do

  • Finne ut hvilke communities som kommer

Tilbake til Norway Chapter