This site is the archived OWASP Foundation Wiki and is no longer accepting Account Requests.
To view the new OWASP Foundation website, please visit https://owasp.org

Årsberetning 2010/2011

From OWASP
Jump to: navigation, search

Etter generalforsamlingen 8. april 2010 har vi hatt 5 medlemsmøter inkludert det i kveld og det har stort sett vært mellom 10 og 25 deltakere på møtene. Ett møte, torsdag 3. juni 2010, bla avlyst. Mandag 10. mai 2010 og tirsdag 22. mars 2011 var det møte sammen med med andre ”Communities” under navnet Communities in Action på Radisson Blu Hotel.

Styret i perioden har bestått av:

  • Kåre Presttun (leder)
  • Erlend Oftedal (kasserer)
  • Harald Øygard (styremedlem)
  • Knut Vida r Siem (styremedlem)
  • Jøran Lillesand (varamedlem)

og valgkomiteen har bestått av:

  • Åsmund Skomedal
  • Markus Harboe

Det har ikke vært aktiviteter som har krevd egen økonomi i lokalavdelingen så det ikke noe å rapportere økonomisk. All aktivitet så langt har vært sponset av vertskapet for de forskjellige møtene. Annen aktivitet har det ikke vært. Vi har USD 3808 på konto hos Kate Hartmann som kan benyttes til forskjellige prosjekter. Et eksempel på et slikt prosjet er kveldens foredragsholder som betales via OWASP Norway sin konto hos Kate gjennom prosjektet OWASP on the Move.

Det konkluderer lederens beretning.

Oslo 12/5-2011

Kåre Presttun
Leder
OWASP Norway Chapter

Tilbake til Norway Chapter