This site is the archived OWASP Foundation Wiki and is no longer accepting Account Requests.
To view the new OWASP Foundation website, please visit https://owasp.org

Årsberetning 2008/2009

From OWASP
Jump to: navigation, search

Det har vært et jamt stigende antall medlemmer på vår mailing-liste og i skrivende stund er det 113 medlemmer med 20 på sammendrag og 93 på direkte-mail.

Etter generalforsamlingen 28. april 2008 har vi hatt 7 medlemsmøter (8 med det i kveld) og det har stort sett vært mellom 10 og 25 deltakere på møtene.

Styret i perioden har bestått av:

  • Kåre Presttun (leder)
  • Erlend Oftedal (kasserer)
  • Harald Øygard (styremedlem)
  • Knut Vidar Siem (varamedlem)

og valgkomitéen har bestått av:

  • Åsmund Skomedal
  • Markus Harboe

Det har ikke vært aktiviteter som har krevd egen økonomi i lokalavdelingen så det ikke noe å rapportere økonomisk. All aktivitet så langt har vært sponset av vertskapet for de forskjellige møtene. Annen aktivitet har det ikke vært.

Etter kommunikasjon med John Wilander (OWASP SE) og Ulf Munkedal (OWASP DK) er det enighet om å arrangere AppSec Europe 2010 som en feller OWASP Skandinavisk konferanse. John Wilander har fått godkjent i OWASP at de skal være vert for konferansen som sannsynligvis blir i Aula Magna, Stockholm University 21-24 juni 2010.

Det betyr at OWASP NO og OWASP DK blir involvert i følgende aktiviteter:

  • Join the Organizing Committee (OC). Means you’re on the mailing list and share your opinions on issues brought up there.
  • Help out in finding sponsors, good talks, research papers, and attendees
  • Communicate conference info to your chapters and press releases to media in Norwegian/Danish

Det konkluderer lederens beretning.

Oslo 4/6-2009

Kåre Presttun
Leder
OWASP Norway Chapter