This site is the archived OWASP Foundation Wiki and is no longer accepting Account Requests.
To view the new OWASP Foundation website, please visit https://owasp.org

North Sweden

From OWASP
Revision as of 20:04, 7 March 2016 by Markusorebrand (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Välkommen till OWASP North Sweden

Vi anordnar öppna och kostnadsfria föreläsningar och workshops relaterade till utveckling och utvärdering av säker mjukvara.

Mailinglistan: Gå med här eller skicka ett mail till [email protected]

2016-03-16 - 2016q1: Blixtar om applikationssäkerhet

Tid: Torsdag 2016-03-16, kl 11:30-12:30
Plats: N230, Naturvetarhuset, Umeå universitet
Anmälan: https://www.meetup.com/OWASP-North-Sweden/events/229147368/

Välkommen till lunchseminarium på Umeå universitet med ett antal korta föredrag om olika ämnen som rör utveckling av säker mjukvara.

Anmälda föredrag hittills:

  • "JSON Web Token 1-on-1", Hans Hörberg
  • "Federerad OpenID Connect", Rebecka Gullriksson
  • "Content Security Policy", Markus Backman

Fler talare sökes! Eftersom föredragen begränsas till 10 minuter (sikta på 5) hinner du berätta om något du har hållit på med eller intresserat dig för som är relaterat till utveckling eller testning av säker mjukvara.

Välkommen att anmäla bidrag, föreslå någon bekant som borde tala eller bolla idéer till Markus­ ([email protected]) och Magnus­ ([email protected]) innan midnatt 14 mars.

2015-12-10 - 2015q4: Bortom PKI och kryptering för folket

Tid: Torsdag 2015-12-10, kl 11:30-12:30
Plats: N300, Naturvetarhuset, Umeå universitet
Anmälan: https://www.eventbrite.com/e/bortom-pki-och-kryptering-for-folket-tickets-19732505455

"Trust and Identity", Roland Hedberg, Umeå universitet

Roland Hedberg leder GEANT-projektet "Trust and Identity" har som uppdrag att leda forskning och utveckling av distribuerade identitets- och tillitsrelaterade tekniker och standarder. Två av sakerna de jobbar med är "Certificate Transparency" och "OpenID Connect". Denna presentation kommer att visa på nyttan av dessa standarder och hur de kommer att påverka oss i framtiden.

Certificate Transparency (RFC 6962) syftar till att mildra problemet med felaktigt utställda certifikat. Genom allmänt granskningsbara loggar kan vem som helst jämföra riktigheten i utställda certifikat (samt loggarna själva) för att snabbt upptäcka och åtgärda bedrägerier.

OpenID Connect ersätter alla tidigare varianter av OpenID och kanske i framtiden också kommer att ersätta SAML2.

'"Let's Encrypt", Samuel Moritz (Omegapoint AB)

Varför ska det vara så krångligt att få fram det gröna hänglåset, när det kan vara enkelt? I slutet av 2015 kommer Let's Encrypt, ett verktyg från Mozilla, Cisco, EFF, med flera.

Let's Encrypt skapar automatiskt ett CA-signerat certifikat och konfigurerar upp din webbserver, helt gratis. Samuel Moritz kommer att provköra verktyget (som det ser ut idag) och visa vad som händer.


Lunch från klockan 11:15, sponsras av Omegapoint AB. Varmt välkomna!

2015-09-08 - 2015q3: Workshop: XSS och SQLi

Tid: Tisdag 2015-09-08 kl 18:00-20:00
Plats: Triple Helix, Samverkanshuset Umeå Universitet
Anmälan: http://www.meetup.com/UmeJUG/events/224952175

Få fördjupad insikt i hur två av webbens vanligaste sårbarheter fungerar. Magnus Hultdin och Markus Backman presenterar hur Injection (A1) och XSS (A3) fungerar och handleder en laboration där vi attackerar en avsiktligt sårbar webbapplikation (WebGoat) med olika verktyg.

Medtag egen dator installerad med WebGoat och ZAP:

WebGoat: https://github.com/WebGoat/WebGoat-Legacy/wiki/Installation-(WebGoat-6.0)
ZAP: https://www.owasp.org/index.php/OWASP_Zed_Attack_Proxy_Project


2015-04-14 - 2015q2: OWASP North Sweden

Tid: 14/4 kl 18:00-20:00
Plats: Triple Helix, Samverkanshuset Umeå Universitet
Anmälan: http://www.meetup.com/UmeJUG/events/221398754

Agenda

Mattias Bergling, Nasdaq: "OWASP Top 10"

De mest kritiska sårbarheterna i moderna webbapplikationer från sammanställningen OWASP Top 10. Ladda ner presentation

Magnus Hultdin och Markus Backman, Swedbank: "Att bekämpa cyberbrottslingar med JavaScript"

Få insikt i hur JavaScript kan användas som ett verktyg i kampen mot cyberbrottslingar som angriper aningslösa användare och deras livsbesparingar. Vi kommer att förklara hur webbläsarbaserad malware fungerar och således hur användare kan skydda sig mot attacker.

Varmt välkomna!


OWASP North Sweden

Welcome to the North Sweden chapter homepage. Kapitlets ledare är Markus Örebrand och Magnus Hultdin, uppbackade av kommittén bestående av Markus Backman, Johan Ekblad och Hans Hörberg.


Participation

OWASP Foundation (Overview Slides) is a professional association of global members and is open to anyone interested in learning more about software security. Local chapters are run independently and guided by the Chapter_Leader_Handbook. As a 501(c)(3) non-profit professional association your support and sponsorship of any meeting venue and/or refreshments is tax-deductible. Financial contributions should only be made online using the authorized online chapter donation button. To be a SPEAKER at ANY OWASP Chapter in the world simply review the speaker agreement and then contact the local chapter leader with details of what OWASP PROJECT, independent research or related software security topic you would like to present on.

Sponsorship/Membership

Btn donate SM.gif to this chapter or become a local chapter supporter. Or consider the value of Individual, Corporate, or Academic Supporter membership. Ready to become a member? Join Now BlueIcon.JPG