This site is the archived OWASP Foundation Wiki and is no longer accepting Account Requests.
To view the new OWASP Foundation website, please visit https://owasp.org

Årsberetning 2009/2010

From OWASP
Revision as of 15:05, 6 April 2010 by Presttun (talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Det har vært et jamt stigende antall medlemmer på vår mailing-liste og i skrivende stund er det 134 medlemmer med 19 på sammendrag og 115 på direkte-mail.

Etter generalforsamlingen 4. juni 2009 har vi hatt 7 medlemsmøter inkludert det i kveld og det har stort sett vært mellom 10 og 25 deltakere på møtene. I tillegg hadde vi en sosial runde med OWASPils 3. desember 2009.

Styret i perioden har bestått av:

  • Kåre Presttun (leder)
  • Erlend Oftedal (kasserer)
  • Harald Øygard (styremedlem)
  • Knut Vidar Siem (varamedlem)

og valgkomiteen har bestått av:

  • Åsmund Skomedal
  • Markus Harboe

Det har ikke vært aktiviteter som har krevd egen økonomi i lokalavdelingen så det ikke noe å rapportere økonomisk. All aktivitet så langt har vært sponset av vertskapet for de forskjellige møtene. Annen aktivitet har det ikke vært. Vi har USD 2020 på konto hos Kate Hartmann som kan benyttes til forskjellige prosjekter.

10. mai blir det møte sammen med andre ”Communities” under navnet Communities in Action. I den forbindelse er det bestilt roll up og stand for å ha en informasjonsstand i fellesområdet. Det er også bestilt to komplette sett med OWASP bøker til å ha på standen. Noe av dette vil trekkes fra vår konto sentralt.

OWASP Norway Chapter er representert i organisasjonskomiteen til AppSec Europe 2010 som blir i Aula Magna, Stockholm University 21-24 juni 2010.

Det konkluderer lederens beretning.

Oslo 6/4-2010

Kåre Presttun
Leder
OWASP Norway Chapter